Miloslava Mrnuštíková
(Sávitrí)

Brno

Ve skupinových i individuálních kurzech, víkendových i týdenních pobytech Sávitrí pracuje pomocí jógových metod (krijí, ásan, pránájámy, pratjáháry a dhárany) na obnově a následném udržení dobrého zdravotního stavu, optimální psychické rovnováhy a celkově harmonického bytí. Velký důraz je kladen na práci s dechem a energií (pránájáma). Dochází tím k prohloubení vitální kapacity plic a dokonalejšímu zásobení celého (i jemnohmotného) systému energií. Vědomá práce s rytmem dechu vede ke zklidnění mysli, snižení mentální napětí, a to vše ve svém důsledku, spolu s dalšími technikami jako jsou relaxace, koncentrace a meditace, umožní poznání a vědomé navázání vztahu se svým tělem, myslí. Takto komplexně pojatá cesta jógy zahrnuje I etické aspekty, práci se svým charakterem, stravování, způsob života a nakonec i poznání své pravé, božské podstaty.

Ceny lektora

Předmět
Cena
Skupinová lekce
250 Kč za hodinu a půl
Individuální lekce
900 Kč za hodinu a půl